7 Eylül 2009 Pazartesi

duyek çeşm


mana alemi mütenevvi
isim isim
harf harf

lakin perdeler göz önünde
ayatın önünde değil haşa
suhulet hasıl olur bundan
rahmet gözünü alır
a'ver olmayanın

tasaffi ettikçe yolcu
perdeler incelir

pencereye bakamaz artık
pencereden bakar

vira bismillah!
miftah-ul gaybın yanında mısın

palermomerdivenden inen birisi
senin için
bu adı her neyse o'dur
başka birşey değil
olmak zorunda
sana sunuşlar yapan
methiyeler düzen
değil hiçbirisi
hepsi bile değil

ince, nazenin sigara yaprakları
güzeldirler evet
lakin tütün yaprağı
en güzelidir yaprakların
kokarlar
senin için